Siyer Tv
Siyer Tv
Siyer Tv

“The Prophet has a higher claim on the believers than [they have on] their own selves, [seeing that he is as a father to them] and his wives are their mothers” (Al-Azhab, 6)

The Siyer Foundation was founded in October 2010 with the intention of providing knowledge to know, understand and recognise our holy Prophet (pbuh), who was sent to this universe as a blessing, better, and to be able to live with him again no matter how long the time and space distance between us.

In order to contribute to a better understanding of the fruitful life of our Prophet (pbuh) and to take advantage of all the work done on this side from the first day, we aimed show that Asr-i Saadet (Golden Age) is not just a memoir left in history, but it is possible to produce that climate again in the life of the people in this age.

The effort and the work are from us, and the result is from our Lord Allah.

To subscribe our channel: goo.gl/wZ3cRz

To contact: [email protected]

YORUMLAR
 1. meltem başer

  meltem başer7 saatler önce

  Amin Amin Amin 🤲

 2. Elif Sabanlı

  Elif Sabanlı7 saatler önce

  Hocam ALLAH ebeden sizden razı olsun

 3. şükrangül Aydın

  şükrangül Aydın8 saatler önce

  Allah razı olsun

 4. meltem başer

  meltem başer8 saatler önce

  Amin Amin Amin 🤲

 5. O I A

  O I A8 saatler önce

  Allah Celle Celalühü sizlerden razı olsun hocam

 6. Muhsin Klc

  Muhsin Klc8 saatler önce

  Allah razı olsun değerli hocam

 7. Fatmanur Yıldırım

  Fatmanur Yıldırım9 saatler önce

  Rabbim razı olsun Kıymetli Hocam.

 8. NEDİM İNEL

  NEDİM İNEL9 saatler önce

  Rabbim sayilarimizi artırsın

 9. N.Mohammad .M

  N.Mohammad .M9 saatler önce

  Allah razı olsun inşaAllah

 10. Emine Yalçınkaya

  Emine Yalçınkaya9 saatler önce

  ALLAH razı olsun Hocam sizden Allah HAYIRLI UZUN ONURULER VERSİN INŞALLAH

 11. dost yürekli

  dost yürekli10 saatler önce

  Allah ilminizi artırsın ve sağlık sıhhat versin hocam çok güzel delilleriyle açıklayıp aydınlatıyorsunuz

 12. Eda

  Eda10 saatler önce

  Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellimm

 13. Mustafa Bozdemir

  Mustafa Bozdemir10 saatler önce

  Aminnn aminn aminnn🤲 Allah razı olsun

 14. Nümâ

  Nümâ10 saatler önce

  Allah razı olsun

 15. Bayram Aras

  Bayram Aras10 saatler önce

  Allah razı olsun teşekkür ederim.

 16. Siyer TV

  Siyer TV10 saatler önce

  Kıymetli kardeşlerimiz, teknik bir aksaklıktan dolayı konuşmanın başındaki bir kısmın sesinde problem oluşmuştur. Programın sorunsuz halini izlemek için: vimeo.com/40540754

 17. Merve Byksr

  Merve Byksr11 saatler önce

  Allah razı olsun hocam, amin ecmâin

 18. Merve Byksr

  Merve Byksr11 saatler önce

  "Namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem, Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem." Necip Fazıl Kısakürek

 19. Nurgül Alsaran

  Nurgül Alsaran11 saatler önce

  En etkili ilâç açlıktır

 20. Nurgül Alsaran

  Nurgül Alsaran11 saatler önce

  Rabbim yolunuzu açık etsin hocam

 21. Merve Yalçın

  Merve Yalçın11 saatler önce

  Dersten Cümleler Malum olduğu üzere Halilu’r-Rahmân Sofrası diye bir deyim vardır dilimizde... Geçmiş derslerimizde biz çok fazlaca biz tertipte 11. süre olan Hûd Sûresi’ne atıflarda bulunduk. Hûd Sûresi 123 ayetten oluşan bir sûredir. Mekkîdir; Mekke devrinin sonlarına doğru nazil olmuştur. 25. ayetten itibaren insanlığın ikinci atası olan Hz. Nûh’u anlatmaya başlar. Ta 48. ayete kadar anlatır, sonra Efendimiz’e (sas) hitaben: “Bunlar sana vahiy ile bildirdiğimiz gaybî haberlerdir.” der. Sonra 50. ayetten itibaren Hz. Hûd’u ve Âd kavmini anlatır. Tam 10 ayetle o eşsiz mücadeleyi bizlerin ve ilk muhatap olan Efendimiz’in nazarlarına verilir. 61. ayetten itibaren söz Hz. Salih ve Semûd kavminin üzerinden yürütülür ve 68. ayete kadar çok önemli mesajlar verilir. 69. ayetten sonra söz Hz. İbrâhim’in hayatının farklı bir hatırası olan Sare validemizin hamilelik ile müjdelenmesi, meleklerin bu müjdeyi verdikten sonra Hz. Lût’un kavminin helak edileceğine dair haberi alması ve sonrasında Hz. Lût’un kavminin başına gelenlerin anlatılması ile devam etti. Bu süreç sürenin 83. ayetine kadar sürdü. 84. ayetten itibaren söz, Medyen halkı ve Hz. Şuayb üzerindedir. O önemli tevhid mücadelesi de 95. ayete kadar anlatılır. 96. ayetten itibaren ise söz, Hz. Musa’dadır. Onun Firavun ile mücadelesi 4-5 ayette anlatılır. Şimdi tabloyu bir daha zihinlerimizde netleştirelim. Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. İbrâhim, Hz. Lât, Hz. Şuayb ve Hz. Musa, tam 7 peygamberin mücadeleleri Hûd Sûresi’nde anlatılır. En sonunda Efendimiz’e (sas) hitaben iki temel mesaj verilir. Birincisi: .Emrolunduğun gibi dostdoğru ol!” (Hûd 11/112) mesajıdır“ فا ْستقِ ْمَ ك َٓما اُ ِم ْرتَ Efendimiz (sas): “Beni Hûd Süresi ihtiyarlattı!” demişti. İkinci mesaj, sûrenin 120. ayetinde geliyor. Ne diyor bu ayette Rabbimiz: “Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir.” (Hûd 11/120) Demek ki önceki peygamberlerin, Efendimiz’e (sas) anlatılmasının iki kendine yönelik, iki müminlere yönelik dört önemli mesajı vardır. Nedir bunlar? Kendine Yönelik: İstikamet çizgisinin tesis ve muhafazası; ikincisi kalbinin tatmin edilip, pekiştirilmesi Müminlere Yönelik: Onlara bir öğüt olması; ikincisi yine onlara bir uyarı niteliği taşımasıdır. Bu dersler, mazinin muhasebesini yapmak, ânı yaşatmak, istikbali ise inşa etmek için dinlenilmelidir. Üsvetü’n-Hasene ifadesini Kur’ân üç yerde kullanır: Ahzâb 21, Mümtehine 4 ve 6. ayet... “Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah ́a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah ́ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb 33/21) “İbrâhim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örneklik vardır.” (Mümtehine 60/4) “Andolsun, onlar sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, zengindir, hamde lâyık olandır.” (Mümtehine 60/6) Burada iki tane soru sormak zorundayız? 1- Üsvetü’n-Hasene ne demektir? 2- Bu ifade neden Kur’ân’ın isim ve hayatlarını andığı 28 peygamber içerisinden sadece Hz. İbrâhim (as) ile Efendimiz (sas) için kullanılmıştır? Üsvetü’n-Hasane; en güzel örnektir, en ideal modeldir, en kâmil misaldir, Elmalılı merhumun ifadesi ile numune-i imtisaldir ve daha neler, nelerdir... Ama bizim hep kullandığımız bir tanım var ya; “hayatın her anının ve her alanın tartışılmaz örneği” An, zaman ile alan mekân ile alakalı ifadelerdir. Böyle olunca biz üsvetü’n-hasene deyince ne demiş oluyoruz; zamanlar ve zeminler üstü bir örneklik demiş oluyoruz. Hayatın içerisinde bize lazım olabilecek tüm örneklikleri bulacağımız adres demiş oluyoruz. Kur’ân’da Hz. İbrâhim’in (as) Örnekliği İdeal bir İnsan (Enbiyâ 21/73) İdeal bir Müslüman (Âl-i İmrân 3/67) İdeal bir Muvahhid (Hac 22/26) İdeal bir Mütevekkil (Şuâra 26/78) İdeal bir Nebi (Meryem 19/41) İdeal bir Evlat (Meryem 19/48) İdeal bir Baba (Saffat 37/111) İdeal bir Eş (İbrâhim 14/37) İdeal bir Ev sahibi (Hûd 11/69) İdeal bir Amca (Hûd 11/74) İdeal bir Genç (Enbiyâ 21/51) İdeal bir Yaşlı (Hicr 15/54) İdeal bir Dede (İbrâhim 14/40) İdeal bir Davetçi (Şu’âra 26/70) İdeal bir İmam (Nahl 16/120) İdeal bir Hacı (Bakara 2/126) İdeal bir Mücahit (Enbiyâ 21/67) İdeal bir Muhacir (Enbiyâ 21/71) İdeal bir Âlim (Bakara 2/258) İdeal bir Rehber (Bakara 2/124) Hadis Kaynaklarına Göre Hz. İbrahim (as) 1. Hadis-i Şerifler’de Hz. İbrahim ile doğrudan alakalı 333 rivayet tespit edilmiştir. 2. Bu rivayetlerin 296’sı Kütüb-i Tisa’da, 37’si diğer kaynaklardadır. 3. Ana kaynaklarımız olan Buhârî’de Hz. İbrâhim ile alakalı geçen rivayet sayısı 61, Müslim’de geçen rivayet sayısı 31’dir. 4. Hz. İbrâhim ile alakalı rivayetlerin 51 tanesini Ebû Hüreyre, 43 tanesini Abdullah b. Abbas, 38 tanesini Enes b. Mâlik, 24 tanesini Hz. Âişe ve geri kalanını ise diğer sahâbîler rivayet etmiştir. 5. Bu rivayetlerin hepsi âlimlerimiz tarafından sahih olarak değerlendirilmemiştir. Rivayetler içerisinde hasen, sahih, garib, zayıf ve mevzu olanlarda vardır. 6. Rivayetler içerisinde itikadî, amelî, ahlakî ve fezâile dair olanlar çoğunluktadır. 7. Rivayetlerin içerisinde tarihi bilgiler olduğu gibi Hz. İbrâhim’in şemailine dair bilgilerde mevcuttur. Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrâhim (as) 1. Kur’ân-ı Kerim’de yirmi beş sûrede hakkında bilgi verilmiştir. 2. Kur’ân-ı Kerim’de adı, en fazla anılan ikinci peygamberdir. En fazla anılan Hz. Musa’dır. Hz. Musa, Kur’ân-ı Kerîm’in 34 sûresinde 136 yerde zikredilmektedir. Hz. İbrâhim’in ismi ise 25 sûrede 69 yerde geçmektedir. 3. Kur’ân-ı Kerim’de 173 ayette hayatının farklı safhaları kıssa olarak anlatılmaktadır. 4. Kur’ân-ı Kerim’de adı sûrelere isim olarak verilen yedi peygamberden biridir. 5. Kur’ân-ı Kerim’de babası, ailesi, gençliği, eşleri, çocukları ve soyu çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 6. Kur’ân-ı Kerim’de mücadelesi, tebliği, kavminin tepkileri ve başına gelen imtihanları çok önemli mesajlarla anlatılmıştır. 7. Kur’ân-ı Kerim’de şahsiyeti, hususiyetleri, özellikleri ve ayrıcalıkları çok önemli bilgilerle aktarılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de Kıssa Olarak Anlatılan Yerler Bakara 2/124-132 Bakara 2/258 Bakara 2/260 Âl-i İmrân 3/65-68 En’âm 6/74- 84 Hûd 11/69-76 İbrahim 14/35-41 Hicr 15/51-58 Nahl 16/120-123 İmtihanları, Kâbe’nin İhyası ve İmam Kılınışı Hükümdara Tebliği ve Onun Karşı Koyuşu Dört Kuş Kıssası ve Dirilişin Mesajları Mensubiyeti ve Mesajları Hanifliği ve Kavmi ile Mücadelesi Misafirleri ve Hz. İshak’ın Müjdelenmesi Rabbinden İstekleri ve Gelen İcabetler Misafirleri ve Lût Kavimine Gelen Azap Haberi Seçilmesi ve Özellikleri 9 ayet 1 ayet 1 ayet 4 ayet 11 ayet 8 ayet 7 ayet 8 ayet 4 ayet Meryem 19/41-50 Enbiyâ 21/51-73 Hac 22/26-29 Şuarâ 26/69-89 Ankebût 29/16-17 Ankebût 29/24-27 Sâffât 37/83-113 Sa’d 38/45-49 Zuhruf 43/26-28 Zâriyât 51/24-37 Mümtehine 60/4-6 Babasına Tebliği ve Karşılaştığı Tepkiler Putlarla Olan Mücadelesi ve Kavminin Tepkileri Haccı İlan Edişi ve Kâbe’nin Değeri Kavmine Tebliği, İnancı ve Karşılaştığı Tepkiler Tebliğinin Muhtevası ve Üslubu Tebliğine Kavminin Gösterdiği Tepkiler ve İnkârları Kavmi ile Mücadelesi ve Hz. İsmail’in Kurban Kıssası 31 ayet Seçimi ve Özellikleri 5 ayet Tevhidi Haykırışı ve İnsanlığa Mirası 3 ayet Misafirlerine İkramları ve Onların Getirdiği Haberler 14 ayet Güzel Örnekliği ve Bunun Mesajları 3 ayet Toplam 173 ayet Bu 17 sürede geçen 173 ayetin, büyük bir kısmı Mekkî’dir. Medeni olanlar, Bakara Sûresi’nde geçen 11 ayet, Âl-i İmrân Sûresi’nde geçen 4 ayet ve Mümtehine Sûresi’nde geçen 3 ayettir. Yani 173 ayetin, 18 ayeti Medenî, 155 ayeti Mekkî’dir. Muhataplarının yanlışlarını düzeltti, eksiklerini tamamladı, hiç bilmedikleri nice bilgiyi de onlara iletti. “Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki sahifelerde/kitaplarda, İbrâhim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.” (A’lâ 87/18,19) “Sen Mekke’nin seni ele-ayağa düşürdüklerine takılma. Allah’ın ihlaslı kullarını nerelere vardırdığını hatırla! Kuvvetli ve basiretli kullarımız olan İbrahim, İshak ve Ya'kub'u hatırla. Göreceksin bu yangınlardan Allah seni kurtaracak, göreceksin o günün zalimleri de birer birer yıkılacak!” İbrâhim 14/35-41; 7 ayet ve İbrâhim 14/42-52 11 ayet... İnşallah bizimde Yesriblerimiz Medine olsun. Gönüllerimiz Medineleşsin ki evlerimiz Medine olsun. Evlerimiz Medineleşsin ki toplumumuz Medine olsun.

 22. Vahidee Gürlerr

  Vahidee Gürlerr11 saatler önce

  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 23. Kubra .u

  Kubra .u11 saatler önce

  Allah razı olsun

 24. Melike Yildiz

  Melike Yildiz11 saatler önce

  Evet hocam ben de kardeşim için izdiraptayim sevsin ins çocukken severdi ergenlikten sonra başka sevgiler girdi araya Amin hocam 🤍🤲

 25. Sümeyye Sevim

  Sümeyye Sevim12 saatler önce

  Amiin 💐 Allah razı olsun 💐

 26. Berna BAYRAKDAR

  Berna BAYRAKDAR12 saatler önce

  Amiin

 27. بشرى🌼

  بشرى🌼12 saatler önce

  Hocamız bu derste bu anlatılanlar eger kitap olursa orda daha fazla detaya girilir demiş Acaba kitap haline getirildi mi yoksa hala çalışmalar devam ediyo mu?

 28. Sümeyye Atabek

  Sümeyye Atabek13 saatler önce

  Müthiş bir ders silsilesiydi müthiş bir iştiyakla takip ettim Allah sevgili Muhammed Emin Hocamdan ve emeği geçen herkesten razı olsun selam ve dua ile 🤲🏻🌹

 29. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu13 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 30. Ebubekir-i Westani

  Ebubekir-i Westani13 saatler önce

  Böyle kaliteli bir videoyu düzeltme şansınız varsa lütfen düzeltiniz... Rabbim hocamdan razı olsun çok sağolun...

 31. Dilber Yagiz

  Dilber Yagiz13 saatler önce

  Allah Azze ve celle razı olsun hocam. Çok değerli bir ders.

 32. Dilber Yagiz

  Dilber Yagiz13 saatler önce

  Allahumme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed (sav)

 33. Gûl î ziba

  Gûl î ziba13 saatler önce

  ✓Acılarını yöneten,o acıları ile bir kıvama erer.Acılarına yönetilen ise bir trajedi yaşar!

 34. Bekir Sami Çetinkaya

  Bekir Sami Çetinkaya13 saatler önce

  Allah efendimiz Hz Muhammed sav.ve ehlibeytine slm olsun

 35. GÜLAY ATAS

  GÜLAY ATAS14 saatler önce

  Amin 🤲 Rabbim Razı olsun Rabbim ümmeti Muhammed’in namaz kılmayan din kardeşlerime Hidayet versin 🤲🤲🤲

 36. Müşerref Pirinç

  Müşerref Pirinç14 saatler önce

  Amiinn hocam 🤲🏻

 37. Emine Demir

  Emine Demir14 saatler önce

  Allah razı olsun hocam

 38. Feride Sarıgül

  Feride Sarıgül14 saatler önce

  Amiiiinnn 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

 39. Kevser Kavak

  Kevser Kavak14 saatler önce

  Selamın aleyküm hocam çok güzel bir konuya değinmişsiniz Allah razı olsun

 40. Derya Yiğit

  Derya Yiğit15 saatler önce

  RABBİM RAZI OLSUN KIYMETLİ HOCAM ALLAH CC AMELİNİZİ KABUL ETSİN CENNETLE MÜKAFATLANDIRSIN AMİN

 41. öğrenci 123

  öğrenci 12316 saatler önce

  Allah razı olsun

 42. öğrenci 123

  öğrenci 12316 saatler önce

  rabbim bu derslerden istifade edebilmeyi nasip etsin

 43. Rukiye Cosandal

  Rukiye Cosandal16 saatler önce

  Allah razı olsun

 44. Derya Yiğit

  Derya Yiğit16 saatler önce

  RABBİM RAZI OLSUN KIYMETLİ HOCAM ALLAH CC AMELİNİZİ KABUL ETSİN CENNETLE MÜKAFATLANDIRSIN AMİN

 45. Dehlizlerim Hobi

  Dehlizlerim Hobi16 saatler önce

  En verimli zamanı boşa geçirdik 😢

 46. Yot box

  Yot box16 saatler önce

  Allah razı olsun hocam

 47. beytullah karadeniz

  beytullah karadeniz17 saatler önce

  ALLAH razı olsun hocam

 48. yusuf daşıyan

  yusuf daşıyan17 saatler önce

  ALLAHU AKBAR ☝

 49. Feyzi Efetürk

  Feyzi Efetürk17 saatler önce

  🌹1-) Meal, Kur'an'ın tercümesidir kendisi değil. Mütercimin o metinden anladığıdır. 🌹2-) Kur'an onlarca ilmi içerisinde barındıran bir deryadır. Bu deryayı daha iyi anlayanların tecrübelerine müracaat etmeliyiz. 🌹3-) Kur'an hem müfessir (açıklayan) hem müfesser (açıklanan) bir kitaptır. Bir ayete (mealine) bakarak hüküm vermek yanlıştır. 🌹4-) Kur'an 14 asırdır Müslümanların elindedir. O'nu hakkıyla anlamak için sahabe neslini yakından tanımamız gerekir. 🌹5-) Meal okumak başka mealcilik yapmak, meali Kur'an'ın yerine koymak başkadır. Bu kesinlikle yanlıştır.

 50. yusuf daşıyan

  yusuf daşıyan17 saatler önce

  ALLAH RAZI OLSUN

 51. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹

 52. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹

 53. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 54. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 55. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹🌹

 56. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹

 57. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹

 58. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 59. mensegi eshabutu

  mensegi eshabutu17 saatler önce

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 60. Davam İslam

  Davam İslam17 saatler önce

  📍0-7 yaş anne babanın temsiliyeti 📍7-10 yaş tedric yani aşamalı eğitim; 🔸önce iman sonra namaz, 🔸önce muhabbet sonra amel, 🔸önce gündüz sonra akşam namazları, 🔸önce farzlar sonra sünnetler, 🔸önce yatsı sonra sabah namazı 📍10 yaş ve üzeri 🔸Ta'dil, bozulanı onarmak 🔸Taltif, yapılanı ikramlandırmak ❗15 ve üzeri 🔸Sözü zayi etmeyin ki tesir etsin. 🔸İçeriden baskı yok; dışarıdan destek al. 🔸Her daim davet etme; fırsatları değerlendir. 🔸Herkese şikayet etmek ve ifşa etmek yok; salihlerden dua almak var. 🔸Acele yok; sebat ve dua var.

 61. Bekir Sami Çetinkaya

  Bekir Sami Çetinkaya17 saatler önce

  Allah seçilmiş bir nesil olan sahabe efendilerimiz den ebeden razı olsun

 62. Bir Garip YOLCU

  Bir Garip YOLCU17 saatler önce

  Elhamdülillah Ramazanin bereketi ile derslerimizi yaptık Şimdi tekrar da sıra

 63. Bir Garip YOLCU

  Bir Garip YOLCU17 saatler önce

  Ders tekrarı için geldim inşallah

 64. Bir Garip YOLCU

  Bir Garip YOLCU17 saatler önce

  Allah razı olsun

 65. Fatma Utuş

  Fatma Utuş17 saatler önce

  ALLAH ım razı olsun hocam

 66. Davam İslam

  Davam İslam17 saatler önce

  Allah sizden razı olsun hocam

 67. Mete Mete

  Mete Mete17 saatler önce

  ALLAH RAZI OLSUN...

 68. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  İRADE:En büyük özgürlük Allah'a kul olma ekseninde ,sınırlı ve sorumlu olma noktasında ,kişinin elinden geldiğince dikkatli olması ve davranmasıdır.....

 69. Zehra Gumus

  Zehra Gumus18 saatler önce

  Allah sizlerden ebeden razı olsun

 70. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  AZİM: Kararlılık ve ısrarla isteme yeteneği.....

 71. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  KASD:Bir işe kalkışma ve yapma yeteneği...

 72. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  ŞEHVET: Şiddetli Arzu ve cinsel ihtiyaç yeteneği....

 73. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  ŞEVK: arzulama ve Özlem duyma yeteneği.....

 74. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  MEŞİYET: İsteme gücü ve yeteneği

 75. Ayşe Çelik

  Ayşe Çelik18 saatler önce

  Hocam yeni nesil gençleri için çokca dua edin ne olur

 76. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  İHTİYAR: Seçme gücü ve yeteneği....

 77. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  İRADE:Harekete geçme gücü ve yeteneği.....

 78. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  ✓Nefis terbiyesi, yasaklar üzerinden değil ,helaller üzerinden adımlar atmaktır...

 79. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  ✓Nefis terbiyesi ,yok etme değil, meşru zemine kaydırmadır...

 80. Gûl î ziba

  Gûl î ziba18 saatler önce

  ✓Nefis terbiyesi köreltme değil,yol açmadır.