SMASH OR PASS CHALLENGE

SMASH OR PASS CHALLENGE #Shorts

YORUMLAR

 1. JChrystine Grandez

  JChrystine GrandezSaatler önce

  Ye😥😥😥

 2. Bruna Sophia

  Bruna Sophia13 saatler önce

  Vocês ainda estão doidas de fazer isso

 3. nada libzo

  nada libzo13 saatler önce

  🤣🤣

 4. Ahmed Malaki

  Ahmed MalakiGün önce

  More like I don’t give a shit

 5. Melanijuega6 6

  Melanijuega6 6Gün önce

  😭😭😢😓

 6. Melanijuega6 6

  Melanijuega6 6Gün önce

  👻😭

 7. Melanijuega6 6

  Melanijuega6 6Gün önce

  👻👻😭😭😢

 8. asioe kiou

  asioe kiouGün önce

  صلوا على النبي❤️🌷💐🌺🌹

 9. Florin Dobrea

  Florin DobreaGün önce

  😭😭😭😭😭🈹㊙️🈚🈹🈺🈵🈲🈴🈳

 10. ryddo ertmire

  ryddo ertmireGün önce

  ند روز پیش، احساس ناآرامی و آشفتگی داشتم. مسئله‌ای به‌ظاهر طبیعی مرا به‌شدت مضطرب کرد. نمی‌دانستم این رنجش از کجا آمده است. در ظاهر، مثل این به‌نظر می‌رسید که من نگران تأثیرِ منفیِ کاری هستم که انجام داده‌ام یا مسئله‌ای در خصوص ایمنی و امنیت که شاید به‌واسطۀ آن کاری که انجام دادم به وجود بیاید. با جستجوی عمیق‌تر، ماده احساس قوی «خود» را پیدا کردم که بسیار سرسخت و کاملاً پنهان بود. اگر این واقعه به‌ظاهر تصادفی آن را تحت تأثیر قرار نداده بود، آن را در خودم نمی‌یافتم. من صبح روز بعد شعر استاد «راهنمایی واضح» در هنگ یین۵ را ازبرکردم: راهنمایی واضح ما پیروان دافا هستیم خوبی و برکت می‌آوریم حقیقت را روشن و موجودات را نجات می‌دهیم همان‌طور که اخلاقیات دنیا به‌سمت افول و ابتذال می‌رود اندیشه‌ها و شیوه‌های مدرن با زهر الحاد بافته شده است الحاد اکنون جایگزین ایده الهیات شده است نظریۀ تکامل هم به‌ خداوند و هم به انسان بی‌حرمتی می‌کند ازطریق آواز، حقیقت مسائل را به‌تصویر می‌کشیم در حالی که با موجودات خدایی می‌رقصیم، کمک می‌کنیم بار زندگی‌تان سبک شود از مسیر سنت به سمت جاده‌‌ای خطرناک منحرف نشوید آفریدگار قدم به این دنیای بشری گذاشته‌اند ایشان در پی این هستند که در آستانۀ فاجعه ما را بیدار کنند و نجات دهند نادان نباشید، چراکه تمام دنیا در انتظار ایشان بوده‌اند! حقیقت می‌تواند شما را به بهشت ببرد، پس مردد نباشید. جمله «الحاد اکنون جایگزین ایده الهیات شده است» مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. ناگهان متوجه شدم که هنوز این نوع مواد فاسد و منحط در میدان بُعدی‌ام وجود دارد که به آن توجه نکردم یا پاکسازی نشده است. با فهم این موضوع، کم کم به‌وضوح درک کردم که به چه دلیل وضعیت تزکیه‌ام غیرطبیعی است. قبل از شروع تزکیه، همیشه احساس می‌کردم از دیگران بهتر هستم، انگار که دیگران برای حمایت باید به من وابسته باشند. غالباً این شخص را رقت‌انگیز و آن شخص را اهل نزاع می‌دانستم . با احساسات و فرضیات خودم به آنها کمک کردم بدون اینکه به عزت نفس‌شان توجهی داشته باشم. وقتی دیگران از کمکم قدردانی نمی‌کردند، زیاد به آن فکر نمی‌کردم اما از آنها به‌خاطر ناسپاسی کینه به دل می‌گرفتم و در قلبم احساس سنگینی کردم. فقدان نیکخواهی‌ام باعث شد که افراد اطرافم زیبایی دافا را در من نبینند. معتقدم چنین وضعیت روانی ناشی از «الحاد» است. من بیش از حد به احساساتم وابسته بودم و نمی‌توانستم احساسات دیگران را در نظر بگیرم. حتی وقتی به دیگران کمک می‌کردم بیش از حد سلطه‌گر و قدرت‌طلب بودم. فرهنگ خودنمایی حزب را داشتم و تصورم این بود که از دیگران بهترم. اما اگر از منظر یک تزکیه‌کننده به مسائل نگاه کنم، باید بدانم که همه سرنوشت خود را دارند. من می‌توانم نسبت به آنها نیکخواه باشم، اما نمی‌توانم مشکلات شان را حل کنم. این مسئله اساسی است. ما در دافا تزکیه می‌کنیم و باید به‌طور مداوم خود را اصلاح کنیم و با دافا همگون شویم. استاد لی، بنیانگذار، همه امور از جمله هر چیز در تزکیه‌مان را نظم و ترتیب دادند. چگونه می‌توانم برای کاری که انجام داده‌ام اعتباری برای خودم بدانم؟ وقتی که شین شینگم به میزان مناسب رشد نکرده باشد، معتقدم که هنوز بقایای «الحاد» در میدان بُعدی‌ام وجود دارد که باعث مغرور شدنم می‌شود و مرا ترغیب می‌کند که خود را بالاتر از دیگران بدانم، بدون اینکه نظم و ترتیب الهی را در همه چیز ببینم. می‌خواهم آن را کاملاً از بین ببرم و دیگر تحت تأثیر آن قرار نگیرم. این درک من در این سطح است. لطفاً به هر مطلب نامناسب اشاره کنید. یادداشت سردبیر: نظرات بیان شده در این مقاله بیانگر نظرات نویسنده است که فقط نویسنده مسئولیت آن را بر عهده دارد. خوانندگان باید نکات خوب و بد این مقاله را خودشان ارزیابی کنند.

 11. Tahmina Akter

  Tahmina AkterGün önce

  Now tell me the adrees

 12. stolas the hedgehog

  stolas the hedgehog2 gün önce

  😱😱😱😲😲😲😲😲

 13. asioe kiou

  asioe kiouGün önce

  Kwmwm

 14. Sniper 55

  Sniper 552 gün önce

  Well I broke my phone today on accident

 15. nieooj gotoy

  nieooj gotoy2 gün önce

  للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا

 16. Banana Ann

  Banana Ann2 gün önce

  I’m only liking so you guys can buy a new computer. You’re welcome

 17. Fernanda Rodri

  Fernanda Rodri2 gün önce

  Er

 18. Livia Karoline

  Livia Karoline2 gün önce

  🤣💘

 19. Dana Pataky

  Dana Pataky2 gün önce

  😭🙄😱🤐😏😒😐

 20. الحياة امل

  الحياة امل2 gün önce

  Islam The Complete Religion A-The Islamic Creed and Beliefs Islam is the path to pleasing God and for salvation in the next life, for Islam is the clear and final message that God conveyed to humanity. 1-Islam is to believe in One Lord: Allah the Most High, the Living, the Most Great, the most Merciful. Allah has no equals and nothing is like Him. Allah was not birthed and did not birth, and the entire world is under His power and dominion. 2-Islam is to believe in the existence of Angels, peace be with them. 3-Islam is to believe in all the Messengers and Prophets like Abraham, Moses, and Jesus, peace be with them. 4-Islam is to believe in all the divinely-inspired books that these Messengers and Prophets received. The Qur’an is Islam’s eternal miracle which God promised to preserve. As a result of that, all Muslims, young and old, read the same Qur’anic text worldwide, without the slightest variation even in a single letter. 5-Islam is to believe in the Last Day, when people will be brought back to life. 6-Islam is also to believe that all the good and bad that come is part of what Allah has destined. B-Islamic Practice Islam calls for the best in actions and deeds, reflecting the fulfillment of complete servitude and obedience to God and the refinement of human nature. 1-You accept Islam by saying the testimony: I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah and I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. 2-You perform five daily prayers, with the necessary physical cleanliness and ablution. 3-You pay the annual Zakah, which is a small charity given to the poor and needy. 4-You fast the days of the month of Ramadan every year. 5-And if you are able to, you travel on pilgrimage to Makkah once in your life time. C-Principles that Islam Establishes 1-Islam and the Liberation of the Mind True belief in God is consistent with reason, while also inconsistent with polytheistic beliefs and the worshipping of idols, statues, the stars, and the devils and all that is connected to them such as witchcraft, fortune-telling, and other harmful acts. And though the Qur’an is a book of guidance, it also contains miraculous insights and information about the universe, astronomy, embryology, mountains, and various other creations. Islam opened the doors wide for scientific advancement and the Arabs moved soon after accepting Islam to create the biggest and leading civilization in the world. They only retreated from such advanced positions when they let go of much of their religion. 2-Islam and Human Advancement Islam commands the preservation of the five human essentials: religion, life, the mind, honor, and wealth. With these protected, the Muslim can live a peaceful life, working for this life and the one to come after death, and the Muslim community lives like a solid block, connected and supportive of its members. This can only happen when these five essentials are protected from harm. Islam also promoted advancements in several aspects of human life. There is no difference between people of different races and colors except though piety. Islam even called for the good treatment of non-Muslims whoever they may be, for there is reward in the good that we do to any living being. Islam also calls on us to be merciful with the weak and kind to women, children, and the elderly. As for women, Islam gave them their complete rights, including the ownership of property and inheritance, and prohibited their ill-treatment. Women also keep their surnames after marriage in Islam. Islam also encouraged the freedom of slaves and combatted illegitimate slavery. 3-Islam is a Living Religion: Islam is a living religion that promotes optimism and action and shuns pessimism and lethargy. Islam also establishes balance in human life and fulfills human desires while restraining their excesses. So while Islam forbids unrestrained sexual permissiveness it recommends marriage and family life. And when Islam forbids usury it opens the doors wide for charity and easy loans as well as commerce and trade. Islam also recommends athleticism like back horse riding and swimming. You can verify all of this information by reviewing any accurate translation of the Qur’an. English Translation of the Qur’an www.islamhouse.com/p/78593

 21. عادل الدينصور عادل الدينصور

  عادل الدينصور عادل الدينصور3 gün önce

  trhttp.info/vision/video/o5Ck08WZr9aPgX4

 22. Maria Costa

  Maria Costa3 gün önce

  😁❤️😭

 23. محمد جارجر

  محمد جارجر3 gün önce

  😯😩😩😆☝️

 24. Ahmed Alsyge

  Ahmed Alsyge3 gün önce

  فاكيو ماذر

 25. Seedra morad Seedramorad

  Seedra morad SeedramoradGün önce

  معناها اية😅😂😂

 26. Mohammad Zarrar

  Mohammad Zarrar3 gün önce

  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 27. Luis Ferreira

  Luis Ferreira3 gün önce

  🌝😍😍😘😘😀👏👍♥️💋

 28. Luis Ferreira

  Luis Ferreira3 gün önce

  💔💔💔💔💔

 29. bouytt guyt

  bouytt guyt3 gün önce

  Kwmwm

 30. Brooke Cake

  Brooke Cake3 gün önce

  Congratulations you found a English comment :3

 31. متحدون _United

  متحدون _United3 gün önce

  {فَإِذَا جَآءت الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى* فَأَمَّا مَن طَغَى* وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيَا* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} (34ـ41).

 32. Richie Mackenzie Ptk

  Richie Mackenzie Ptk3 gün önce

  Ooooooo.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 33. My Dear

  My Dear3 gün önce

  Kkkk

 34. bouytt guyt

  bouytt guyt3 gün önce

  يلعن ام التريندات الخايسة 😑😑

 35. cerebro 91

  cerebro 913 gün önce

  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

 36. شيف أونلاين / Chef Online اطلب أكلة

  شيف أونلاين / Chef Online اطلب أكلة3 gün önce

  عندى حلم انى اوصل قناتى مليون مشترك مين هنا بيشجع المحتوى المحترم والمفيد

 37. انمي / Anime

  انمي / Anime2 gün önce

  اني

 38. الشيف مصطفي موسي

  الشيف مصطفي موسي3 gün önce

  trhttp.info/vision/video/gGOGxNGLY9FqjHY

 39. لاحول ولاقوة الا بالله

  لاحول ولاقوة الا بالله3 gün önce

  سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر استغفرالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على النبي محمد وعلى ال النبي محمد واصحابه وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

 40. stolas the hedgehog

  stolas the hedgehogGün önce

  @لاحول ولاقوة الا بالله plis podes poner unas emojis

 41. لاحول ولاقوة الا بالله

  لاحول ولاقوة الا باللهGün önce

  @stolas the hedgehog يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

 42. stolas the hedgehog

  stolas the hedgehogGün önce

  Pregunta sabes este idioma

 43. لاحول ولاقوة الا بالله

  لاحول ولاقوة الا بالله2 gün önce

  @stolas the hedgehog لِّآآلِّهِّ آلِّآآلِّلِّهِّ

 44. stolas the hedgehog

  stolas the hedgehog2 gün önce

  @لاحول ولاقوة الا بالله bueno me tengo que ir a qui son las 2:00 buenas npches

 45. Bianca Hopkins

  Bianca Hopkins3 gün önce

  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

 46. Elena Mihailova

  Elena Mihailova3 gün önce

  Kak se pravi slaim

 47. Ahmed Mohammed K

  Ahmed Mohammed K3 gün önce

  trhttp.info/vision/video/faSGs6qKd6lop4o

 48. L-SHADE GAMING

  L-SHADE GAMING3 gün önce

  You copied zong

 49. Surya Coirmills

  Surya Coirmills3 gün önce

  So sad for laptop that,s why i click for you subcribe and like

 50. Radha Kumari

  Radha Kumari3 gün önce

  Bad

 51. Alicia Ruiz

  Alicia Ruiz4 gün önce

  Papá pom pom pom

 52. Ahmed tarek

  Ahmed tarek4 gün önce

  trhttp.info/vision/video/iWaZ1M5_mNSIjHI

 53. علي النقروز

  علي النقروز4 gün önce

  صلوا على النبي❤️🌷💐🌺🌹

 54. Ěbrã HéèM

  Ěbrã HéèM4 gün önce

  يلعن ام التريندات الخايسة 😑😑

 55. بموتت شدخل

  بموتت شدخل4 gün önce

  شعنده ذا في الترند

 56. خواطر وانامل

  خواطر وانامل4 gün önce

  انا والله يتيمة الأب 😓وامي قالتلي اذا شخص واحد تابعك ادعيلة في صلاتي المغرب 💔💔💔💔💔💔💔💔 اليوم،💔💔💔💔

 57. KarternKali Pulley

  KarternKali Pulley2 gün önce

  You saw you lucky

 58. مغامرات زهرة ونوران

  مغامرات زهرة ونوران4 gün önce

  Possible subscription to the channel if I allow myself

 59. مغامرات زهرة ونوران

  مغامرات زهرة ونوران4 gün önce

  لا تستغلو اسم الجلاله وسيله لجمع اللايكات😡😡😡😡😡😡🥺🥺🥺 ❌❌❌❌❌❌وتستغلونا كمان احنا لو لقينا المحتوي حلو رح ندعم القنوات الصغيره واصلا التعليقات ديه مش بياجي منها دعم 😒😒❌❌ .

 60. مــر ۅةّ ᙏᗣᖇᖇฝᗣ 〤

  مــر ۅةّ ᙏᗣᖇᖇฝᗣ 〤4 gün önce

  تحية لك 😚 ولكل العرب 💙 أختكم من العراق 🇮🇶 باقي لي 10 و أصير 17.3 😭😭💔

 61. انمي / Anime

  انمي / Anime2 gün önce

  هااا

 62. Fatima Hasoun

  Fatima Hasoun2 gün önce

  ااون

 63. مطبخك أحلى مع إيمي

  مطبخك أحلى مع إيمي4 gün önce

  My channel is oppressed and tired of it and I hope that it will support me by participating

 64. Cristine Dela Cruz

  Cristine Dela Cruz4 gün önce

  Maeuu👃👃🏾💛

 65. Beautiful Wholesome Life

  Beautiful Wholesome Life4 gün önce

  Nicholas Is my Channel !

 66. Beautiful Wholesome Life

  Beautiful Wholesome Life4 gün önce

  Hxhdhcvi duh dvi dbdbu dbdvc.viu xdr i

 67. yay balloons

  yay balloons4 gün önce

  Yadimil

 68. Masis Nahabedian

  Masis Nahabedian4 gün önce

  🙄 ما هذا الذي تسمعه عيناي 🤣

 69. Seedra morad Seedramorad

  Seedra morad SeedramoradGün önce

  فصلت😂😂😂😂😂😂😂🤦‍♀️

 70. Ěbrã HéèM

  Ěbrã HéèM4 gün önce

  و ما هذا الذي تراه اذناي

 71. محمد الريس_ELRAYES13

  محمد الريس_ELRAYES134 gün önce

  trhttp.info/vision/video/jpCKusabgLV7i4o ❤️🤞❤️🤞❤️🔥

 72. محمد الريس_ELRAYES13

  محمد الريس_ELRAYES134 gün önce

  trhttp.info/vision/video/jpCKusabgLV7i4o ❤️🤞❤️🤞❤️🔥

 73. فارس Разан

  فارس Разан4 gün önce

  تصنع بشكل الله وكيلك

 74. احداث اخر الزمان

  احداث اخر الزمان4 gün önce

  بلاغ هام الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم رمضان مبارك

 75. احداث اخر الزمان

  احداث اخر الزمان4 gün önce

  بلاغ الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا جزيلا

 76. احداث اخر الزمان

  احداث اخر الزمان4 gün önce

  بلاغ هام الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا

 77. Daniela Musabelliu

  Daniela Musabelliu4 gün önce

  I have this laptop

 78. Khalid smadii

  Khalid smadii4 gün önce

  ليش الفيديو واصل ترند؟

 79. Seedra morad Seedramorad

  Seedra morad SeedramoradGün önce

  وانا كمان 😭😂😂😂

 80. Khalid smadii

  Khalid smadii3 gün önce

  @ويبقى الأمل 😂😂😂😂😂😂سمعت صوت المصري الي قالها مش عارف ليش

 81. ويبقى الأمل

  ويبقى الأمل3 gün önce

  صدقني انا لو بعرف كان هقلك بس انا نفسي معرفش 🙂

 82. illusion Advertising Agency

  illusion Advertising Agency4 gün önce

  trhttp.info/vision/video/aZCK2s2EnJuUmmk

 83. illusion Advertising Agency

  illusion Advertising Agency4 gün önce

  trhttp.info/vision/video/aZCK2s2EnJuUmmk

 84. illusion Advertising Agency

  illusion Advertising Agency4 gün önce

  trhttp.info/auto/-azNTu_gFEUmgF_74WIEJw.html

 85. Lennart Hacker

  Lennart Hacker4 gün önce

  Why?

 86. رحلة حول الكوكب

  رحلة حول الكوكب4 gün önce

  وين العرب

 87. Mohd Saleem Ansari

  Mohd Saleem Ansari4 gün önce

  Good

 88. tonytalc

  tonytalc4 gün önce

  Bruh

 89. Smail Boulebiar

  Smail Boulebiar4 gün önce

  Hahahahahhahahaahhahahqhqqh

 90. Mirella Fadoul

  Mirella Fadoul4 gün önce

  WAW

 91. Elif Ceylan Uyanik

  Elif Ceylan Uyanik4 gün önce

  Am

 92. Tianna Hough

  Tianna Hough4 gün önce

  Jamie you ow hjm a new laptop

 93. Jacqueline Tallam

  Jacqueline Tallam4 gün önce

  If I was him I could have Just taken his laptop instead as smash it'

 94. Jan Rac

  Jan Rac3 gün önce

  KErzgb%6×

 95. Clementine Palagota

  Clementine Palagota4 gün önce

  My french please traduction😊👌😫

 96. Syafiq 25

  Syafiq 254 gün önce

  Jcjvjb

 97. Syafiq 25

  Syafiq 254 gün önce

  Kwmwm

 98. Radha Mani

  Radha Mani4 gün önce

  👍👍👍👍👍💖💖💔🤗😥😥😥

 99. Trần Thu Trang

  Trần Thu Trang5 gün önce

  even though it has been the ribest iof in a row since i to be in town and i and his father and son were able and the same thing to me about the same thing as the other one who is

 100. Elvia Aguilar

  Elvia Aguilar5 gün önce

  Estan locos a y son jeniales

 101. SERENITY MONDRAGON

  SERENITY MONDRAGON5 gün önce

  RICH PEOPLE WHAT KIND OF PERSON SMASHES A LAP TOP DUDE?

 102. Derek plays

  Derek plays5 gün önce

  Stop coping zhong I hate you guys don't make more videos and I hit the down bottun

 103. Victoria Osorio Yañez

  Victoria Osorio Yañez5 gün önce

  Ui7ku

 104. May Dean

  May Dean5 gün önce

  What doas what doas doas what doas!!!

 105. Belen Aleman

  Belen Aleman5 gün önce

  😭💔☺️

 106. NISHA VADHER

  NISHA VADHER5 gün önce

  Whoever could ever break a expensive laptop

 107. ScOrPioN

  ScOrPioN2 gün önce

  a fool

 108. سما سفيان

  سما سفيان4 gün önce

  ٣ث٣ثث

 109. Joshua Fackrell

  Joshua Fackrell5 gün önce

  Why would you brake a laptop. Laptops cost a lot

 110. كرار الميالي

  كرار الميالي5 gün önce

  😥😥😗😎

 111. Malani Mendoza

  Malani Mendoza5 gün önce

  I hate your videos I don't even watch them so sad hahaha 😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

 112. Ali Abozainb

  Ali Abozainb5 gün önce

  هههههههههههههههاغاني

 113. Bill Bailey

  Bill Bailey5 gün önce

  Jacob

 114. Shannon Redman

  Shannon Redman5 gün önce

  I like your videos

 115. Clementine Palagota

  Clementine Palagota4 gün önce

  Yes you mérited 100000000000000,00000000 lik👌🤑🥳🤠

 116. Rak Mx

  Rak Mx5 gün önce

  معك. ابو. معا💖💎

 117. Rak Mx

  Rak Mx5 gün önce

  هو شخص يعيش بيننا في الصيف كظت الناس يجب 4ججؤج💖💖

 118. إيلي و أحمد في ألمانيا

  إيلي و أحمد في ألمانيا4 gün önce

  Best greetings from Germany

 119. The C&C connection

  The C&C connection5 gün önce

  WHY WOULD YOU DO THIS

 120. Eder Portuguez Magne

  Eder Portuguez Magne5 gün önce

  ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️

 121. Proxima TR #AntiErmeni

  Proxima TR #AntiErmeni5 gün önce

  diss

 122. Marek Krakovský

  Marek Krakovský5 gün önce

  Omg

 123. NOUR MAR

  NOUR MAR5 gün önce

  ١ضض